Un momento porfavor...

Xuejian Li

China

Biografia: Xuejian Li nació en 1954 en Shandong, China como Li Xue Jian. Es un actor conocido por Yang Shan Zhou (2011), Hei, Lao Tou'er (2015) y Jiao Yulu (1990).

Peliculas en la que participó