Un momento porfavor...

Jingchun Wang

China

Biografia: Jingchun Wang es un actor conocido por Jing cha ri ji (2013), Las flores de la guerra (2011) y Wo shi zheng ren (2015).